3 września 2012

Mam szczerą wolę...Autor: Paweł Szala

"Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, 
nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym / posłuszną Prawu Harcerskiemu"*

Historia roty Przyrzeczenia Harcerskiego sięga początków skautingu na ziemiach polskich. Pierwsza jej wersja (niemal tożsama z obecną) powstała w roku 1914. Trwała tak przez ćwierć wieku i może byłoby to nawet dłużej, gdyby nie okoliczności II Wojny Światowej i utworzenie dodatkowego fragmentu dla wszystkich członków harcerskiej organizacji walczącej o Polskę - Szarych Szeregów - brzmiącego:


"Ślubuję na Twoje ręce pełnić służbę w Szarych Szeregach; tajemnic organizacyjnych dochować, do rozkazów służbowych się stosować, nie cofnąć się przed ofiarą życia."


Interesującym faktem jest również to, że w roku 1947 pojawiła się wersja przyrzeczenia harcerskiego dla niewierzących, gdzie wyraz "Bóg" zastąpiono terminem "Dobro Najwyższe". Jednak do tego tematu powrócimy jeszcze.